АНГЛИЙСКА КНИГА ЗА БЪЛГАРСКОТО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ 1885 г.