Руската или точка писменост – древнобългарската!

Успешно се дешифрира първата дума от свитъците Херкуланеум, овъглени при изригването на връх Везувий, чиито букви са древнобългарски!

Сподели сега     21-годишен студент успешно дешифрира първата дума от свитъците Херкуланеум, овъглени при изригването на връх Везувий 21-годишният студент по компютърни…

Крим, Хабад-Любавич, Небесен Йерусалим, Юдейски Преврат 2014, Хабад и Путин, Предателство в Кремъл, Постановъчна война, Операция „Z“ (Zion/ Цион)

Сподели сега     Крим, Хабад-Любавич, Небесен Йерусалим, Юдейски Преврат 2014, Хабад и Путин, Предателство в Кремъл, Постановъчна война, Операция „Z“ (Zion/ Цион)…