Османският турчин АЛИ РЕФИК се бори в Българското опълчении, ПРЕВЪЗМОГВА ВЕРСКИТЕ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И СЕ СРАЖАВА В РУСКО-ОСМАНСКАТА ВОЙНА 1877-1878 ГОДИНА ЗА СВОБОДАТА НА ПОРОБЕНИТЕ БЪЛГАРИ

Османският турчин АЛИ РЕФИК се бори в Българското опълчении, ПРЕВЪЗМОГВА ВЕРСКИТЕ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И СЕ СРАЖАВА В РУСКО-ОСМАНСКАТА ВОЙНА 1877-1878 ГОДИНА ЗА СВОБОДАТА НА ПОРОБЕНИТЕ БЪЛГАРИ

Сподели сега     Османският турчин АЛИ РЕФИК се бори в Българското опълчении, ПРЕВЪЗМОГВА ВЕРСКИТЕ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И СЕ СРАЖАВА В РУСКО-ОСМАНСКАТА ВОЙНА 1877-1878…