EКАТЕРИНА ВЕЛИКА ПИШЕ НА ВОЛТЕР, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ЖИВЕЯТ В НЕЙНАТА КАЗАНСКА ГУБЕРНИЯ.

Сталин

Сподели сега     Сталин и трудният за един грузинец руски език. Понеже знаел, че акцентът може да му подрони авторитета, говорел бавно,…