Зимата през 1928/1929-та година е една от най-студените в новата ни история.