Цар Елеп създателят на Села – днешна Петра, Йордания е с древнобългарски произход!