На 14 декември 1978г., в Хамбург умира Васко Николов Абаджиев.