На 10 декември 1906 г. (стар стил), край село Русиново, Малешевско попаднал в османска засада пада убит Дамян(Даме) Груев.

На 10 декември 1906 г. (стар стил), край село Русиново, Малешевско попаднал в османска засада пада убит Дамян(Даме) Груев.

Сподели сега     На 10 декември 1906 г. (стар стил), край село Русиново, Малешевско попаднал в османска засада пада убит Дамян(Даме) Груев.…

Българската църква имала свои владици и патриарх, чието седалище било отначало в Търново, а след това в Охрид.

Сподели сега     „Българската църква имала свои владици и патриарх, чието седалище било отначало в Търново, а след това в Охрид. Доказателство…

ТЕНОПИС ОТ 1838 г. В ЦЪРКВАТА „СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ В гр. ПРИЛЕП, (географска област Македония) В ПРОСЛАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ СВ КИРИЛ И СВ МЕТОДИЙ.

Сподели сега     СТЕНОПИС ОТ 1838 г. В ЦЪРКВАТА „СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ В гр. ПРИЛЕП, (географска област Македония) В ПРОСЛАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ…

Влиянието на българското богомилство за формирането на масонството и тайните общества

Сподели сега     Великата българска ерес Влиянието на българското богомилство за формирането на масонството и тайните общества Брат Ив. А., ложа „Мистериите…