буквата „ЯТ“ – Ѣ

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Здравей, носителю на българския ген и българската душа! Аз съм буквата „ЯТ“ – Ѣ

Ако си млад, не ме познаваш, защото през 1945 г.(след Втората Световна война),еврейските ционисти, които вече бяха окупирали цялата власт в тогавашния Съветски Съюз, ме изхвърлиха най-безцеремонно от българската азбука. Направиха го под предлог – Правописна реформа в България. Преди това – през 1918 г. (след Октомврийската революция), ме изхвърлиха от руската азбука. Защо ли толкова пречех в азбуката на тези два народа? Днес ще разбереш това. Ще разбереш и Защо е наложително отново да вляза в употреба в българската писмена реч, както и да се престане да се пишат и говорят англо-езични паразитиз- ми. За да се изяснят истините, обаче, е необходимо да се възстанови цялостното знание. Тук ще прочетеш само насоки за това. Някога, на Земята то бе разделено на наука и религия,за да е в ползва на силите на разрушението. Разрушавайки съзнанието, се разрушава човекът, който е творецът на Земята. Целият триизмерен свят представлява сбор от различни образи (обвивки, холограми), в които се съхранява космическата информация (енергия). Такива са човешките тела, животинските тела, скалите, растителния свят и т.н. Звукът от човешката реч също е космическа информация. Той носи определена вибрация и енергия.облечена в образи – букви. Те не са човешко творение,а кодирана информация за всеки народ според предназначението му и ръководят етапите на неговото духовно развитие. Чрез буквите и подредбата им в думи става предаване на тази информация и разпространението й в триизмерния свят на планетата. Еволюцията на един народ се вижда чрез еволюцията на неговата знакова система на речта – азбуката.. Всяко вмешателство в подредбата на азбуката, променя както кода за развитие на народа, така и космическата информация, която той трябва да спуска на Земята чрез речта си. Това с особена сила важи за българите. Премахването ми от българската азбука, изкриви пътя на развитие на този народ. „Българин“ не е определение за народност, а наименование на Светлинна йерархия, която се праща на Земята във въплъщение на онези народи, които са готови да посеят семето на Божествената Любов. Това е кодираната информация в българската азбука. След което те започват да носят това име. То е като техен печат. Мястото на тази йерархия е в съзвездието Еднорог. В него се подвизават небесните войни на Светлината и на космическия ред. С началото на Черноморската цивилизация (преди около 8 хилядолетия), тази Светлинна йерархия се въплъти в древните „българи“, които организираха племенно живеещите човеци в държави и народи. КАГАНАТ-ът е първата, дадена на хората, идея за парламент. Доказателство за космическите корени на българския ген е българският приказен фолклор, чрез неговите герои. И тъй като той бе премахнат от света на децата, се прекъсна знанието за следното: „Юнакът със звезда на челото“ е знанието за функцията на шестата чакра; „Хвъркатият кон“ е знанието за Еднорог-а, за Космическия корен на носителите на българската душа; „горната и долната земя“ е знанието за преходите на живота в различните измерения. Романът „Ян БИ БИ Ян“ е с изключително мощно вселенско познание, което никой учител не тълкува на децата. За Мартеницата се изказват различни легенди, само не и истината – връзката между плътния и финия свят и знанието за момента, от който става двуполовото определение на човека. В по-късните периоди това знание бе изместено от „китайската“ монада за ИН-ЯН енергиите. Днес безброй чуждици в българската реч и англо-езични паразитизми са носители на вибрации,чужди на вибрациите на българския ген. Т.е, вкарва се (целенасочено) вирус в системата,в информацията ЛЮБОВ. Буквата ЯТ- Ѣ, е противоотровата. Какъв е моят път на поява в българската азбука ? За триизмерното пространство, най-древната холограма, носител на Божествената идея за творене в него, е Y (заедно с IYI , символизиращ еволюция на съзнанието). Тя е закон при древните българи. Вижда се и днес, във всеки един момент, стига да погледнете някое широколистно дърво. Но поробващата система направи хората да „гледат“ без да виждат. Пътят на по-дълбокото навлизане на Божествения творец в сгъстената материя се изобразява чрез знака „АЗ“-а от Глаголицата и означава речта. Библията започва с: „В началото бе словото….“, но словото, всъщност е вторият важен момент от Божествената дейност и с него се дава правото и задължението, отговорността на човека да бъде господар на Земята, НО по законите на Вселената. Тъй като древните българи, тясно свързани със знанието за ЕДИНЕНИЕ с Вселената, със Светлината, бяха доказали своята преданост в живота си по нейните закони, затова пътя за по-нататъшното развитие на човечеството по законите на Любовта и Светлината бе отреден на техния род – чрез словото, организирано в азбука, Глаголицата. Лъжливото представяне за времето на възникването й, както и лъжата за покръстването, са най-жестоките манипулации в българската история. Те костваха разрушаване на знанието за единството между Дух и материя. Моят образ – Ѣ, е последната холограма на действащия закон за единството между Небето и Земята , т.е., между Бога и Човека!!! С твърдостта за отстояването му бе натоварен вече не само един народ(българския), но и руския. Затова Ѣ бе предадена и на руския народ. Това е смисълът на определението „братски“ народи. Дълго време, до преди Октомврийската революция, аз стоях извезана в единия ъгъл на бойните руски знамена. Аз съм сила, мощ, печат на тези два народа, но най-вече на българския, защото с него започна „сеитбата“и разпространението на принципа на Любовта. Народите, на които бе дадена българската азбука, са народите, които трябва чрез този код да разпространяват Божията Любов и Светлина на планетата. Говорейки тази азбука, те слАвят Бога. Вместо това, се изфабрикува понятие за някакви племена – славянски (с ударение на „я“), за да се прикрие източника за прогреса на човешкия Дух и съзнание – българските потомци на древните българи. А в Паисиевата „Славна българска история“ (това е смисловото значение в заглавието) ясно е казано, че между всички славещи народи, първите царе са от българи, първи българите са се кръстили и първи българите са имали Патриарх (т.е., духовен водач, като наследство от древната управленска система: Колобър – Кан –Каганат). Скоро ще се разкрие и официално истината, че българите са били християни още от самото начало след спускането на Христовата Любов, както и нейни носители. За съжаление, Русия, например, нито преди векове, нито сега все още няма доблестта да признае, че нейните дворянски родове са с български корени( около 400 от най-известните руски родове водят корена си от волжки българи) Чрез Октомврийската революция тези корени почти бяха унищожени. Онази част от еврейската общност, която някога не прие Христовата Любов, вкара кръвни родове в сценарии на революции и войни. Постепенно, във времето, тези бедни духовно души, сформираха еврейското политическо движение–Ционизъм. Днес те и техните нееврейски поддръжници, са превзели всички слоеве на управлението в почти всички държави. “ …Това, което се извърши така превъзходно в Русия благодарение на еврейството, трябва чрез същата умствена и физическа сила да стане действителност в целия свят….“ – 10.09.1920 г, “ Тhe american hebrew “ (еврейско издание)/ Втората световна война им беше необходима, за да си осигурят финансиране на проектите за бавно биологическо унищожение на онази част от човечеството, която има пряка връзка с Всемирното Бяло братство, а останалата да бъде превърната в роби на нов робовладелски порядък. През декември 2006 г. в Иран се проведе международ- на научна конференция, относно лъжите за Холокост-а Създадените концлагери бяха перфектните опитни лаборатории. Резултатите виждате днес – наблъсканите с хормони храни, модерните ваксини за какво ли не, ГМО храните, вечните „нови“вирусни и грипни щамове, супер „изчистените“ лекарства, агресивната музика, която разрушава естественото биополе на клетките и т.н., всичко в името на сриване на биологичната имунната система на човека. Превръщането му в робот: работа – ТВ – болест – работа – ТВ – болест …..и в никой случай да няма възможност да мисли за духовност, истинска свобода, СЪ-творец с Бога и т.н. Как постигнаха това господство ли? Ами, със знания за въздействието на холограмите, за висшата природа на човека, за творческата възможност на силата на мисълта и словото. Но знания, запазени за тях, а „изтрити“ за другите през вековете, изгорени или обърнати в полза на господството на дивия материализъм. Човекът е приемник и излъчвател на информация. Следователно, каквото му бъде подадено, това ще приеме и после ще излъчи. Така се завърта творящия процес. Важно е каква е информацията, която той приема. Важно: http://novred.narod.ru/Konferencia_Holokost.html http://video.yandex.ru/users/kolef2/view/52/# http://judassicpark.narod.ru/holokost.htm
Ѣ Българи, всеки ден говорейки и пишейки българската реч, всъщност вие несъзнателно изливате в пространството потоците Светлина, Любов, Мир, Добродетел, защото те са кодирани в буквите ви. Българската реч е необходимият баланс, който стопира разрушителните енергии, за да подпомага планетата в пътя на нейната еволюция. Не допускайте изместването й с чужда реч. Днес вие сте подложени на речево поробване. Този процес изкривява вибрациите, които са духовната храна за правилния път на развитие на българския ген. Необходимо е осъзнаването ви като единен народ, едно цяло, носител на пламъка на една забравена Светлина!!! Употребявайте ме, носете ме, защото някога обединявах източните и западните говорни наречия в България. Бях символ на национална прина- длежност. Аз съм сила и фактор за вашето обединение. Не чакайте Министерството на образованието да ме върне в азбуката. То е слуга на чужди интереси. Днес е време на разпад на старите управленски системи. Днес е време на действие на обикновения човек. Светлината пътува към Земята, за да я подкрепи в нейното ново раждане. Тя ще смени своята „обвивка“. Логично е това да стане и с живота върху нея. Със знание, Вяра и Духовна устойчивост този процес може да мине леко, без да се налага да се изпита най-дълбоката тъмнина. „Излезте“от телевизионните си приемници и Холивудските сценарии, в които е вкарано цялото човечество. Вижте, че тази „действителност“ е измамна. Сценаристите и режисьорите й ви правят нейни артисти, за да се забавляват, докато чакат заветния момент, в който вие ще направите своя избор. А той е преди всичко, призвание и отговорност. Не случайно Петър Дънов пояснява: „Ако трябва ще останат 300 000 българи, но ще изпълнят туй, що Бог иска от тях“.

/ Правила за употреба: съшествителни и прилагателни с променливо „я“/„е“ – вяра-верен, съответно : вѢра – вѢрен; РумѢна – РумѢн; мѢрка – мѢрило и т.н;

 1,775 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)