EКАТЕРИНА ВЕЛИКА ПИШЕ НА ВОЛТЕР, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ЖИВЕЯТ В НЕЙНАТА КАЗАНСКА ГУБЕРНИЯ.