На 1 април 1916 се приема в България Грегорианския календар