ДОСТОЕВСКИ ЗА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ РУСКО-ОСМАНСКАТА ВОЙНА И РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ