„Македонският език е български, печатан на сръбска пишеща машина“.