Детайл от картата на стара София, дело на арх. Тодор Войников от Драски по софийските работи