Всички османски генерали във войната не са мюсюлмани!