В памет на Георги Раковски издателство „Нитон“ отпечата комплект от четири книги във футляр за народна употреба и опознаване на великия възрожденски революционер, с пояснения за неговия колосален научен труд!

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Комплект от книги – Георги С. Раковски
За първи път от 154 години след кончината на Георги Стойков Раковски България
отбелязва достойно ДОСТОЙНИЯ ЖИВОТ на българския велик възрожденски деец! Защо
достойно? Защото в рамките на една година, 365 дни и глухият ще чуе, и слепият ще
прогледне, и ще разбере, че България е имала един велик син, който е завещал след
смъртта му дори прахът му да не се смесва с друг, освен с българската земя! Мисля, че не
съм чел или чул за по-емоционално, по-съкровено и по-искрено завещание! Какво друго
ни е оставил Георги Раковски, за да можем да го осмислим в тези 365 дни: скромното
житие, което не е довършил. Списанието „Българска старина.“ Научни изследвания за
древността на българския език, старобългарското вероизповедание и българския
произход. За първи път Георги Раковски ни предлага хилядолетното пътуване на
българското племе на изток и обратно към родните места – Балканите!
В памет на Георги Раковски издателство „Нитон“ отпечата комплект от четири книги във
футляр за народна употреба и опознаване на великия възрожденски революционер, с
пояснения за неговия колосален научен труд!

Книгите представляват:
Списание „Българска старина“, което дава дълбоки научни познания за българската повестност, за
старонародното ни вероизповедание, древността на българския език, както и
преимуществото пред всички европейски езици, възникнали след старобългарския и с
кражби от него!

Втората книга „Ключ българскаго язика“ представлява полагане на основите на
българското езикознание! Освен това Георги Раковски доказва, че само чрез
старобългарския език и до днес могат да се разчитат древните езици санскрит и зендски,
защото те са сродни.

Третата книга „ПОКАЗАЛЕЦ или Ръководство как да си изискват и издирят най-стари
черти нашего бития, язика, народопоклонения, стараго ни правления, славнаго ни
прошедствия и проч“ е била посрещната с радост от българските учители и е влязла като
учебен предмет. Книгата обяснява българския бит, обичаи, честване на събития като
годеж, сватба, раждане на човек, кръщене, погребение и други.
Създава за първи път на Балканите научната дисциплина етнография, въпреки че в други
балкански държави са имали политическа свобода десетилетия преди България. Той е
първият, който анализира и съпоставя народната българска култура – духовна, социална и
материална – с тази на съседни и далечни страни, чак до Индия. През 1856 г. в Одеса
издава своята книга „Показалец“, която е уникално научно дело и с което прави
етнографията научна дисциплина. „Показалец“ е книга, отличаваща се с пределна яснота,
последователна, всеобхватна относно бита – занаяти, вярвания, песни, сватби,
погребения, игри и др., лесна за възприемане и със стойност на съвременен учебник.
Отзвукът в цяла България и Европа е възторжен, особено сред учителската гилдия в
България. В цяла Европа и дори в Руската империя Раковски получава признание като
учен с този си научен труд. Валят похвали, става известен!

В последната книга „Раковски – 200 години безсмъртие“ авторът Иван Тренев
е дал пояснение върху всяка една от
книгите на Георги Раковски, неизвестни факти за живота и делото му, свое становище за
значението на Раковски за българския народ, история и език, както и за огромния му
принос към българщината на балканите. Дадени са много допълнителни материали,
които осветяват връзките на Георги Раковски с възрожденските дейци Левски, Ботев,
дейци на „Етерията“, дейци на младотурците, младорусите, младосърбите и т.н. Трябва
да осъзнаем, че Георги Раковски е излязал далече от българската рамка и е значим както
за нашата история и съществувание, така и за европейската култура, дори за далечна
Индия, където той е наречен НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ НА ИНДИЯ!
Иван Тренев

 966 Посетена,  2 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)