Маските, ритуалът-оръжие срещу човешката енергия/душа!