Скелети на 8 000 години до неолитното селище в Слатина, София