Българите са коренни жители на евроазиатските територии и че тяхната държава е съществувала много преди началната година (165 г.), посочена в Именника на Българските Владетели.