Президентът на Русия Владимир Путин с обръщение към Армения и Азербайджан по повод карабахския конфликт

Президентът на Русия Владимир Путин с обръщение към Армения и Азербайджан по повод карабахския конфликт Президентът на Русия Владимир Путин…