Вячеслав Новак е композиторът на текста от стихотворението „Обесването на Васил Левски“