Референдумът за присъединяване към Русия, какъвто беше: поглед от България:Хората дойдоха на реферндума с усмивки Обозревателят  на Ридус Александър Александровски подготви серия от интервюта с международни наблюдатели, които

Референдумът за присъединяване към Русия, какъвто беше: поглед от България:Хората дойдоха на реферндума с усмивки Обозревателят  на Ридус Александър Александровски подготви серия от интервюта с международни наблюдатели, които

Сподели сега     Референдумът за присъединяване към Русия, какъвто беше: поглед от България:Хората дойдоха на реферндума с усмивки Обозревателят  на Ридус Александър Александровски подготви…