Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Наскоро е направено откритието и в книгата „Българите са в основата на човешката цивилизация“ един керамичен съд. Това е най-ранната релефно изобразена, свързани в текст писмени знаци. Най-ранните релефно изобразени върху този керамичен съд писмени знаци. В книгата е обяснено, че това е прототипа на Критско микенската писменост, която се се счита за най-ранната – алфавит Б и алфавит А и диска от Фест! Ние древните българи по този начин удостоверяваме, че най-ранната писменна система в света! Това доказателство е този съд в постоянната експозиция на музея на занаятите в град Троян. Това е сензацията, кото я има в книгата. В книгата е обяснена връзката освен с критско-микенската писменост така и с писмеността на гърците. Не е вярно да се казва траки – няма етническа етност Македони елини и траки няма. Това са наименования на историко-географски области. Не е вярно това,че дрфевните българи не са имали писменост. Имената на Кирил и Методий са Църхо и Страхота. Това са български имена. Константин Кирил и Методий са църковни имена! Всеки, който иска да разбере как се е създала писмеността в света трябва да прочете тази книга! Троянският съд, който е прототип на критско-микенската писменост, който продължава след това в писмените системи на българите, които са взаимствани от гръцката и всички останали писмености по-късно. Фактически двамата братя са създали глаголицата на базата на тази древна система, а когато са отишли в крим по време на диспута. Това го има и в пространното житие на Кирил там те се запознали с така наречените роски знаци, а свещените книги са преведени на тази писменост, а това показва,че още българите , които са приели християнство в средата на първи век Кирил и Метеди за се запознали с тази древна писмена ситема, които дренивте българи са ползвали и днес наричаме Кирилица. Тя е била разпространена чрез богослужебните книги сред българите от Стара Велика България тази основа затова е била толкова бързо приета и от цар Борис Първи после сред учениците на Кирил и Методий ,. Още в първи век е преведена библията. Това е така наречената библията „ Бесика“ . Библията, която издадохме в издателство Нитон на Пенчо Славейков сме я представили на новобългарски език. Имаме възможност да покажем библия бесика във фототипно издание. В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО. НАШАта писменост се е развила със събитията на религиозните системи, а именно първата система на Залмоксис, от която се създават и авраамовите религии. Затова първи ние българите сме превели свещените книги на Иисус Христос на писмеността, която сме създали и в никакъв случай древните българи, неправилно наречени траки нямат писменост. Кирил и Методий са наследници на ТАЗИ древнобългарската традиция. Те са свързали писмеността и разпространението на писменостт на базата на развитието на религията и най-вече на християнството. Ранното християнство, което имаме показва,че сме първи и в религиозните системи и в писмеността. Всичко това не трябва да се разглежда отделно. То е част от българската култура, в която влиза и религиозното съзнание и миналото като традиции обичаи и чрез писмеността то се предава до ден днешен. Кирил и Методий са част от тази система още 2000 г пр Хр. Те показват именно държавнотворчеството на българите. А НЕ КАТО В МАКЕДОНИЯ ДА СА ДЪРЖАВНОТВОРЦИ, А ДЪРЖАВНОТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЧОВ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. ТОВА Е ЧАСТ ОТ ОБЩОТО НА РАЗВИТИЕТО КУЛТУРАТА И ДУХОВНОСТТА.
ЗА БЪЛГАРИТЕ – НИЕ СПАЗВАЙКИ ТАЗИ ЦЕННОСТИ, КОИТ ОСА НИ ДАЛИ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, А ИМЕННО НАШИТЕ ПРЕДЦИ НЕ ТРЯБВА ДА ПРОМЕНЯМЕ ТРАДИЦИИТЕ. ТОВА ЧЕ Е БЪЛАРИЦА МАКЕДОНИЦА НЕ ТРЯВБА ДА СЕ ГОВОРИ ПО ТОЗИ НАЧИН. ЕДВА ЛИ НЕ КОСТИТЕ НА САМУИЛ ДА ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕСПАНСКИЯ ОСТРОВ Е НЕДОСТОЙНО, ТЕ ТРЯБА ДА БЪДАТ ТАМ КЪДЕТО СА ОТКРИТИ, ЗАЩОТ ОТЕ ПОКАЗВАТ ИМЕННО, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА СЪЗДАЛИ ВСИЧКИ НАРОДИ И ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ! ВСИЧКО ТЯРВБА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА В КОНТЕКСТА НА НАЧАЛОТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИБВИЛЗИАЦИЯ. БЪЛГАРИТЕ СА В ОСНОВАТА НА ЧОВ. ЦИВИЛИЗАЦИЯ. В НИКАКВЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯВА ДА ГОВОРИМ ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОТКЪЛЯЧНО , А В ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА ЦИБВИЛЗИАЦИЯ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПРОСТО СЛЕДВА ТРАДИЦИИТЕ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ НЕ БИВА ДА СЕ ГОВОРИ ,ЧЕ КИРИЛИЦАТА Е ПРОИЗХОД НА КЛИМЕНТ, ЗАЩОТО В ПРОСТРАННТО ЖИТИЕ ПИШЕ ЧЕ СА НАМЕРИЛИ ИМЕННО СВШЕЩЕННИТЕ КНИГИ ПРЕВЕДЕНИ НА РОСКИ ЕЗИК. А РОСОМАНИТЕ СА ДРЕВНИ БЪЛГАРИ. РОСОМАНИЕ СА В СУБСТАНЦИТЕ НА ТЯХНАТА НАРОДНОСТ. ИСТОРИЯТА НЕ СЕ ПРЕНАПИСВА, АКО СЕ РАЗГЛЕЖДА ОТ СЪЗДАВФЕНЕТО НА ЧОВ ЦИВИЗЛИАЦИЯ ДО ДЕН ДНЕШЕН.! СЪЗДАВАНЕТО НА ПИСМЕНОСТТА Е СВЪРЗАНО С ДЪРЖАВНОТВОЧРЕСКОТО НАЧАЛО НА БЪЛГАРИТЕ КАТО НАЙ-ДРЕВЕН НАРОД СА СЪЗДАЛИ, А ОСТАНАЛИТЕ СА СЕ ВЪПОЗЛВАЛИ ОТ ТОВА. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Е ЧАСТ ОТ ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ПРОДЪЛЖАВА ТРАДИЦИИТЕ ОЩЕ ОТ 2000 Г ПР ХР.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Е УЧЕНИК НА БРАТТЯТА КИРИЛ И М. КИРИЛ И МЕТОДИ СА УЧЕНИЦИ НА ТЕЗИ,КОИТО СА СЪЗДАЛИ РОШКИТЕ ЗНАЦИ, РОШКИТЕ ЗНАЦИ СА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНАТА ТРАДИЦИЯ И СИСТЕМА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ И ОЩЕ ПРЕДИ 2000 Г. ОТ ПРОТОМИКЕНСКАТА ПИСМЕНОСТ .
РАЗВИТИЕТО НА ПИСМЕНИТЕ СИСТЕМИ Е СВТЪРЗАНО С РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТВОА Е ЕТАП И НИЕ СМЕ ПОСТАВЕНИ В ОСНОВАТА НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛЗИАЦИЯ. ПИСМЕНОСТТА Е ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА , ОБРАЗОВАНИЕТО ,КУЛТУРАТА , НА НАУКАТА. ТРОЯН, КРИТСКОМИКЕНСКА, БЕСИКА, БОГОСЛУЖЕБНИТЕ КНИГИ. ПИСМЕНОСТТА СЕ СЪЗДАВА С ПЪРВИЯ МОНОТЕИСТИЧЕН КУЛТУ НА ЗАЛМОКСИС , ОТ КОИТО СЕ СЪЗДАВАТ АВРААМОВИТЕ РЕЛИГИИ И ТН. ВСИЧКО ТОВА Е СВЪРЗАНО. НЯМА ПИСМЕНОСТ В СМАТА ПИСМЕНОСТ. ПИСМЕНОСТТА, ДЪРЖАВАТА, КУЛКТУРАТА СА СВЪРЗАНИ – ТАЗИ КОСМОГОНИЯ, ОНОВА КОЕТО Е ЗНАНИЕТО. НЯМА ПИСМЕНОСТ БЕЗ ЗНАНИЕ.! НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ ,ЧЕ ТРАКИТЕ НЯМАЛИ ПИСМЕНОСТ, ПРИ ПОЛОВЕНИЕ ЧЕ СА СЪЗДАЛИ ИЗЯЩЕСЪТВО В КУТЛУРАТА, В ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА, В ДЪРЖАВНОСТТА. СЕФТОПОЛИС Е БИЛ МНОГО ПО ГОЛЯМ ОТ АТАИНА ПОЛИСТ И АТИНА ДЪРЖАВА. СЕФТОПОЛИС И СЕВАСТОПОЛ. ЕЗИКЪТ И ПИСМЕНОСТТА СА НАЙ-ВАЖНИЯТ ЕЛЕМЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ!
ЕДИНСТВЕНО ХЕРОДОТ ПИШЕ ЗА ТРАКИ, НО НЕ КАТО НАЗВАНИЕ ЗА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ, А КАТО ПЛЕМЕНАТА КОИТО ЖИВЕЯТ В ТРАКИЯ. ТОВА Е КАТО ДОБРУДЖАНСЦИ. ПО НАТАТЪК НИКЪДЕ ГО НЯМА ЗА ДА МОГАТ ДА ОБОСНОВАТ ПРЕТЕНЦИИТЕ СИ ЗА ДРЕВНИ ГЪРЦИ И РУСНАЦИ ИГНОРИРАТ ИСТИНАТА…. ИСТИНАТА Е ДА СЕ ХВАНЕ БИКА ЗА ОПАШКАТА ДА СЕ МИСЛИ ЧРЕЗ КУЛТУРОНОМНИЧНИЯ ПОДХОД!

През IV век Мизия е наречена и България от Свети Йероним – Mesia hec & Vulgaria. От този период, та чак до към XV век, различни автори наричат българите мизи, т.е. в продължение на 1100 години, има отъждествяване на дедите ни с най-големия тракийски народ. Благодарение на тези факти разбираме, че през Античността, земите на Моравия са принадлежали предимно на мизите, наречени по-късно българи. Разбира се освен мизи, в Моравия са живели също дардани, трибали, а и илири. Последните са хора явяващи се близки роднини на дедите ни наричани по време на Античността траки.

Не само историческите извори, но дори данните от археологията доказват, че на територията на Моравия са живели наши предци. Благодарение на проучванията на Микола Душек и др. става ясно, че още в дълбока древност, Словакия е обитавана от траки. Те не са се изпарявали, нито вятърът ги е отвял нанякъде, няма и сведения за тяхното пълно унищожаване от някакъв враг.

В отчет на “Варненското Археологическо Дружество” от 1907-ма година, има един много интересен пасаж, в който се твърди, че чешките учени се интересуват от разкопките на Абоба (Плиска) защото предполагат, че Велеград в Моравия прилича по устройство на българската столица. Уточнено и и това, че във Велеград, върху камъни са намерени подобни знаци руни както в Абоба (Плиска).

 330 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)