ОТНОСНО ТАКА НАРЕЧЕНАТА БЪЛГАРСКА СВЕТА ОБИТЕЛ “СВЕТА СОФИЯ” В ЦАРИГРАД.