Кой е Евгений Българин!?

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Евгений Българин

Историята на Евгений Българин е показателен пример при попадне под чуждо влияние и интереси!
В днешно време връщането към миналото на нашия народ не е въпрос на носталгична фриволност или на ниско самочувствие. Това е въпрос на оцеляване в днешната глобализация!

В днешно време трябва да показваме и избавим българите от фалшификация, спекулации, формиране преди всичко на идеологическа история и неправилни тълкувания за историята на българския народ, държава и култура.

Именно в този смисъл Паисий Хилендарски пише своята “История” през 1762г. Свещена дата, с която се поставя началото на българското духовно Възраждане!

Именно за такива като Евгений Българин Паисий пише : “О, неразумни и юроде, поради что се срамиш да се наречеш българин….?”

Евгений Българин е роден през 1716 г. На остров Корфу в семейство на българи. Завършва университетите в градовете Падуа и Лайпциг. Евгений е последователно старши учител в Йоанина и Козани(Гърция). Създател и ректор на Атонската академия в манастира “Вотопед”. Ректор на “Патриаршеската школа” в Цариград. Става известен хуманист, просветен деец, учен и философ. В Берлин е поканен от пруския крал Фридрих Велики. Фридрих запознава Евгений Българин с императрица Екатерина Втора Велика. Евгений успява да стане неин библиотекар и най-близък съветник, пише научни трудове до края на дните си.

Евгений Българин е считан за национална централна фигура в гръцкото национално Възраждане . Според гърците той има заслуги за умственото и политическо пробуждане на гърците и борбата му за запазване на православието.

Паисий е считан за централна личност на българското Възраждане. Нужно е да се разглеждат въпросите, свързани с дейността и живота на гръцкия възрожденец с българския, която започва по същото време в един и същи район – по-малък от 10 км. Това е разстоянието на килиите на Паисий в “Хилендарския” и “Зографски” манастир, където той в първата половина на петдесетте години на 18 век пише Историята си,до основаната през 1749г. Атонска академия от Евгений. Паисий е съсед по манастир с Евгений… Адресатът на посвещението на книгата е Евгений Българин.
Паисий разбира неговото положение и характер. Той е имал понижено самочуватвие ,че не е достатъчно грък. Съвременниците му го наричат втори Платон. Това не го успокоява и той иска да е по-грък от гърците. Това е комплекс за малоценност за всеки ренегат, който знае дълбоко в душата си, че каквото и да прави никога няма да е считан от инородните си съвременници за равностоен. А От идеите му за величие на “старогръцката” литература и философия се възприема само мания за величие у “преките й наследници”, изродила се в мегаломания. Агресивната политика на Цариградската патриаршия достига кулминация още в седемнадесети и осемнадесети век. Още в началото на 17 век Патриаршията обсебва два от най-големите български манастири – “Бачковски” и “Роженски”. После си присвоява българските светогорски манастири “Сиропотам” и “ Св.Павел”.

Когато Паисий споменава понятието българин, той много добре знае какво значи. Той знае,че в някои времена българите са наричани готи. Без да е чел историята на ранносредновековния сирийски автор Йоан Малала, където пише,че българи и хуни са наричани мирмидонци. Паисий знае и по-добре от нас,че ние живеем тук от най-далечни времена.Евгений Бтлгарин е шест години по-голям от Паисий. Евгений е антипод на Паисий. Най-високо оцененият труд от Екатерина Втора Велика, който той пише е превод на “Виргилиевата Енеида” от латински на старогръцки – 4 в.пр.хр.
Иван Василиевич Трети( дядото на Иван Четвърти Грозни), който се жени за племенницата на последния Източноримски император Константин Единадесети Драгаш( Палеолог), обявил се за единствен наследник на император Константин Палеолог, цар Иван Грозни създава руската национална доктрина за Москва – Трети Рим, подкрепяйки я не само с династични политически права върху наследствата на Източната римска империя, които той притежава и счита,че правата ще преминат към неговите наследници. В Русия Евгений сам се подписва под фамилията Булгар. Фамилията му е от средновековна българска аристокрация. Още от Второ българско царство.
На 33 години Евгений Българин е командирован от цариградския вселенски патриарх Кирил Пети в Атон, за да проучва, унищожава, манипулира, фалшифицира документи, свързани с истинската българска история. Изпраща документи за изявени български родолюбци, които да бъдат ликвидирани, както и да подготви фанариотски полицейски служители и агенти с момашески раса а борба с българите. Тази форма е прикрита под благородно дело, като основава прочутата “просветителска” Атонска академия.
На 7 юли 1753г. Евгений е удостоен с титла професор на елинските науки от патриарх Кирил Пети Константинополски. Евгений е ценен,че помага за фалшификацията,че античните гърци са бащите на съвременната наука и култура, цивилизация. Идеите му служат за елинизирано на околните “варвари” и мегали идеята.
Евгений прокарва идеите за пълна етногенетична идентичност на населението на древна Гърция с Източноримската империя и с днешното население на посредновековна Гърция, за необходимостта от културното им доминиране и пълно елинизиране на околните “варвари”. Той “доказва” прекия път на Руската империя от Източноримската империя с възприемане на християнството от нея като Гръцка империя, наследила Рим.

Ето какво казва един почтен еврейски – израелтянски учен историк чрез изследването на проф. д-р Асен Чилингиров, историк от Берлинския университет (Чилингиров, Асен – изследвания, статии и цитати от книги, Размисли около един юбилей – 200 години от смъртта на Евгений Вулгарис)

„Якоб Фалмерайер, за голям ужас на почитателите на гръцката класика в Гърция и извън нейните граници с изследванията си доказва, че между населението на съвременна Гърция и древните гърци от класическата епоха в ІV век пр. Хр. няма и не може да има нищо общо; че след протеклите през Късната античност и цялото Средновековие миграционни процеси нищо не е останало не само от етническия тип на древното население и че населяващите гръцките земи през съвременността са смесица от потомци на всички народи, прекосили тези земи в течение на хилядолетия, сред които самите гърци са най-малобройни, разтворили се сред огромните маси от славяни и турци, но също така от власи и албанци“

Якоб Филип Фалмерайер (на немски: Jakob Philipp Fallmerayer) е германски историк. Основните му интересите са в областта на етнографията и византологията, в частност – управлението на Комнините и Трапезундската империя. Застъпник е на тезата, че днешните гърци и античните им съименници нямат нищо общо, а негов най-голям критик е Константинос Папаригопулос.

Eвгений Българин фалшифицира тотално сакралната Българска история и европейския и световен културно – цивилизационен принос на древните Българи и като ги преписва на безфеноменните и безкултурни юдео – гърци, полага основите за тоталната новоепохална фалшификация за културно и цивилизационно величие на древна Гърция, каквото никога не се е случвало!
Фалшификация, която негови ученици и съмишленици в Атон и по цяла Европа постулират и лансират навсякъде като изворова истина, неподлежаща на съмнение и ревизия, като надстрояват върху тази фалшива основа цялата измислена древно – гръцка култура и цивилизация и фалшифицираната история на Европа и съвременната човешка цивилизация.

Евгений става архиепископ Славонски и Херсонски (в Крим и Южна Украйна) (1775 – 1778),

Той има голям принос за просветителството в православните народи. Член на Руската академия на науките. По нареждане на Екатерина Велика е погребан в “Александро-Невската лавра.” Свещено мястото,където погребват императори и духовници.

Българите трябва да научим кой днес волю и неволю работи за чужди и наши интереси!

Автор: Иван Тренев

 2,286 Посетена,  2 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)