500 ТОНА ЗЛАТО, ДЕПОЗИРАНИ ПРЕЗ 1982 Г. ОТ БОЙКО БОРИСОВ, НА ИМЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ – ЧАСТ ОТ ТЯХ ФИНАНСИРАЛИ „ГЕРБ“