Стара България центрирана в Синджак се разпадна тогава, но синовете на император Аслан веднага основават нова българска империя: Шамбат – Шумерска, или Сувар – Самара в Сувар (Месопотамия, Ирак), Агадз – Аскип-Агаджир, или Велика България центрирана в Украйна, Бурджан – Караджим, или Хорезм в Централна Азия, Бал – Балистан, или Джир Българин в Сирия. Потомците на Бурджан (Бурджан) основават още две български империи – Кашан с центъра в басейна Сър-Дарья и Хон, или Бурджат в Бис (източен Сибир).