Чепински летописен запис, написан от поп Методий Драгинов през 17 век.