БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПОРЪЧАНА И ПЛАТЕНА ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА