Академик Николай Державин – „БЪЛГАРИТЕ СА В ОСНОВАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ“