Родители се обявиха против връщането на децата в училище