„Паметникът на скърбящия воин“ в гр.Видин е нещо уникално, особено за времето си.