ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОЛИТИК, ЗАСТЪПИЛ СЕ НА ПАРИЖКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1919 Г.