Кера Тамара Шишман-българската принцеса в харема на Султан Мурад Първи и нейната саможертва.