ЛЕВ ТОЛСТОЙ – Многопластовият Човек, Учен и Писател