„Киката“ е основна прическа на древните българи, запазила се до 19 – ти век!