ИЗТОЧНА ТРАКИЯ ВИНАГИ Е БИЛА И ЩЕ БЪДЕ НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ТЕРИТОРИЯ!