ПРЕКРАСНО ЗАПАЗЕН ТЕРАКОТЕН ВОЙНИК ОТ ПРЕДИ 2200 г!