Едит Луиза Кавел е британска медицинска сестра. Тя се прославя с това, че спасява живота на войници от двете страни без дискриминация

Едит Луиза Кавел е британска медицинска сестра. Тя се прославя с това, че спасява живота на войници от двете страни без дискриминация

Сподели сега     Едит Луиза Кавел е британска медицинска сестра. Тя се прославя с това, че спасява живота на войници от двете…