Султана ( Танка) Тодорова Ганева – майка на Иван Тодоров Ганев , за когото Иван Вазов пише “ От Батак съм чичо ….“.