На 25 март, през 1876 година, в Браила, Румъния, едва 42-годишен, умира Никола Тодоров – Странджата.