Българските думи в руския език са над 50 %. В украинския – над 70 %