Българите от Дунавска България са наричани от арабите в средновековието „Бурджан“