ХАДЖИ БОНЕ ПЕТРОВ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ – НЕИЗВЕСТНИ ФАКТИ