Възможна нова мярка: Излизаме от дома си с SMS-уведомяване.