Иван Касабов си спомня за лекциите на Георги Раковски по българска история, с които Раковски доказва на гърците, че българите са преди тях като народ!

Българската църква имала свои владици и патриарх, чието седалище било отначало в Търново, а след това в Охрид.

Сподели сега     „Българската църква имала свои владици и патриарх, чието седалище било отначало в Търново, а след това в Охрид. Доказателство…