Северозападна България все още съществува село, наречено Шумер