Успешно се дешифрира първата дума от свитъците Херкуланеум, овъглени при изригването на връх Везувий, чиито букви са древнобългарски!

Успешно се дешифрира първата дума от свитъците Херкуланеум, овъглени при изригването на връх Везувий, чиито букви са древнобългарски!

Сподели сега     21-годишен студент успешно дешифрира първата дума от свитъците Херкуланеум, овъглени при изригването на връх Везувий 21-годишният студент по компютърни…