България – така се казват град и планина в Италия, които носят името още от V-ти век.