Българският произход на голяма част от руския елит и поданици!